Thành lập tháng 12/2010, đến nay, với quyết tâm đầu tư chiều sâu, luôn đi đầu trong ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Nền móng Thăng Long đã định vị được thương hiệu, uy tín với các chủ đầu tư, nhà thầu trong nước cũng như quốc tế...

  Chi tiết >


                                                  

  • HOTLINE : 0982.172.340
  • FAX: (04)3755.5672
  • Email: nenmongthanglong@gmail.com